Giao dịch OTC đảm bảo (Crypto Escrow) giữa các tài khoản VNDC

Mua, bán tiền điện tử an toàn với các chủ tài khoản VNDC khác qua tính năng Giao dịch đảm bảo (Crypto Escrow)

Để bảo vệ quyền lợi của cả người mua và người bán trong các giao dịch trực tiếp giữa 2 chủ tài khoản, VNDC Wallet đã cung cấp tính năng Giao dịch đảm bảo (Crypto Escrow). Các giao dịch thực hiện qua tính năng Giao dịch đảm bảo sẽ được chính hệ thống VNDC đứng ra làm trung gian xử lý, đảm bảo trách nhiệm thanh toán của cả bên mua và bán, tránh các hành vi gian lận.

Các bước thực hiện Giao dịch đảm bảo như sau (chia thành bên Đặt lệnh và bên Khớp lệnh):

Đối với bên Đặt lệnh (Mua hoặc Bán)

Bước 1:

Từ màn hình chính của ứng dụng VNDC Wallet Pro, tại mục Ứng dụng, nhấn vào Giao dịch đảm bảo:

 

Bước 2:

Tại màn hình Giao dịch đảm bảo hiện ra, nhấn vào nút (+) ở góc phải bên dưới. Lựa chọn mục “Giao dịch mua” hoặc “Giao dịch bán” tùy theo nhu cầu.

Lưu ý: Vì mục đích ví dụ, các hình minh họa sau sẽ dành cho Giao dịch bán. Quá trình thực hiện Giao dịch mua cũng được thực hiện tương tự.

 

Bước 3:

Tại màn hình Tạo giao dịch bán/Tạo giao dịch mua hiện ra, nhập vào các thông tin tương ứng với các ô sau:

  • Người dùng: Điền chính xác địa chỉ email / số điện thoại / tên đăng nhập (dãy 10 số) của bên Khớp lệnh/người dùng mà bạn muốn giao dịch cùng
  • Khối lượng: Chọn đơn vị tiền điện tử bạn muốn giao dịch từ danh sách và điền khối lượng mong muốn
  • Đơn giá: Điền mức giá mong muốn cho 1 đơn vị của loại tiền điện tử được giao dịch (tỷ giá tính theo VNDC)

Ô Tổng cộng sẽ tự động hiện giá trị giao dịch cuối cùng - tương đương với số VNDC mà người mua trả cho người bán trong giao dịch.

Nhấn “Tạo giao dịch” khi đã điền chính xác các thông tin.

Lưu ý:

  • Đảm bảo các thông tin được điền là hoàn toàn chính xác. VNDC không chịu trách nhiệm cho các khối lượng tài sản mất mát do sai sót trong quá trình đặt lệnh giao dịch, bao gồm sai thông tin bên giao dịch và sai tỷ giá giao dịch.
  • Mức giá thị trường được đưa ra trên màn hình chỉ mang tính tham khảo. Tỷ giá giao dịch thực tế do các bên tham gia tự thống nhất trước đó.
  • Sử dụng nút “Max” để điền nhanh khối lượng lớn nhất có thể đặt lệnh mua/bán đối với loại tài sản đã chọn, dựa theo số dư VNDC trong ví.

 

Bước 4:

Màn hình Xác nhận giao dịch hiện lên với thông tin 2 bên tham gia (Bên Đặt lệnh và bên Khớp lệnh - cụ thể là bên Bán và Mua trong ví dụ sau), khối lượng tiền điện tử được giao dịch, đơn giá cho 1 đơn vị tài sản, và tổng giá trị cuối cùng.

Xác nhận kỹ các thông tin để đảm bảo tính chính xác, sau đó nhấn “Tạo giao dịch”.

 

Bước 5:

Màn hình Xác thực OTP hiện lên. Nhập 6 chữ số từ email hoặc số điện thoại bạn đăng ký nhận OTP và nhấn Xác minh.

Quá trình Đặt lệnh Giao dịch đảm bảo hoàn tất.

 

Đối với bên Khớp lệnh

Bước 1:

Sau khi bên Đặt lệnh hoàn tất các bước trên, bên Khớp lệnh sẽ nhận được notification (thông báo). Bạn có thể mở màn hình Chi tiết giao dịch để thực hiện khớp lệnh bằng 2 cách sau:

  • Nhấn vào thông báo
  • Từ màn hình chính của ứng dụng VNDC Wallet Pro, tại mục Ứng dụng, nhấn vào Giao dịch đảm bảo. Nhấn vào giao dịch cần khớp lệnh:

 

Bước 2:

Màn hình Chi tiết giao dịch hiện ra. Xác minh lại các thông tin của giao dịch để đảm bảo chính xác, rồi nhấn Accept. Nhấn Hủy nếu muốn dừng quá trình Khớp lệnh.

 

Bước 3:

Màn hình Xác thực OTP hiện lên. Nhập 6 chữ số từ email hoặc số điện thoại bạn đăng ký nhận OTP và nhấn Xác minh.

Quá trình Khớp lệnh trong Giao dịch đảm bảo hoàn tất.

 

Mọi khó khăn trong quá trình này xin vui lòng liên hệ:

Bài viết này có hữu ích không?
7 trên 12 thấy hữu ích

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.