Giao dịch P2P với các người dùng khác qua P2P Trading

Đặt lệnh mua bán P2P với các người dùng VNDC khác trong cộng đồng

Bạn có thể dễ dàng thanh khoản, mua bán P2P (peer-to-peer) các tài sản số trên hệ thống VNDC một cách công khai và nhanh chóng với các bước sau đây:

Bước 1:

Từ màn hình chính của ứng dụng VNDC Wallet Pro, nhấn vào thẻ P2P (ở thanh điều hướng bên dưới màn hình). Màn hình P2P Trading hiện lên.

 

Bước 2:

Từ màn hình này, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

(1) Khớp lệnh mua/bán với những người dùng khác

(2) Đặt lênh bán

(3) Đặt lệnh mua

(4) Quản lý các lệnh mua/bán bạn đã đặt

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết của lần lượt từng thao tác này:

(1) Khớp lệnh mua/bán với những người dùng khác:

Tại màn hình P2P Trading bạn vừa mở lên bằng 2 bước bên trên, bạn có 2 thẻ: "Tôi muốn mua" và "Tôi muốn bán", lần lượt liệt kê các đơn hàng mua/bán được đặt bởi các người dùng VNDC khác hiện trên màn hình. Với mỗi đơn hàng này, các thông tin được cung cấp gồm có:

 • Loại tài sản giao dịch (BTC, ETH, USDT, CHI,...)
 • Tên người giao dịch
 • Đơn giá (tính trên 1 đơn vị tài sản)
 • Còn lại (tổng số đơn vị mà người giao dịch muốn mua/bán)

Tại màn hình P2P Trading này, bạn cũng có thể:

 • Lọc các đơn hàng theo loại tài sản bạn muốn giao dịch (nhấn vào vị trí (1))
 • Xem các đơn hàng khác của người giao dịch đó (nhấn vào vị trí (2))

 

Khi đã chọn lựa được đơn hàng mua/bán với đơn giá và số lượng còn lại phù hợp, bạn có thể khớp lệnh bằng cách nhấn vào nút (Mua) hoặc (Bán) tùy theo nhu cầu:

 

Sau khi nhấn (Mua) hoặc (Bán), cửa sổ pop-up hiện lên với các thông tin sau:

 

Bạn chỉ cần nhập số đơn vị bạn muốn thực hiện mua hoặc bán tại ô trên cùng. Các ô Thành tiền, Phí giao dịch và Tổng cộng sẽ được tính tự động.

Sau khi nhập vào con số phù hợp, nhấn nút (Mua) hoặc (Bán) tùy theo nhu cầu. Màn hình nhập mã xác thực OTP hiện ra:

 

Nhập vào mã xác thực OTP được gửi đến số điện thoại hoặc email đăng ký để hoàn tất quá trình giao dịch P2P với người dùng VNDC đã chọn.

(2) Đặt lệnh bán

Tại màn hình P2P Trading bạn vừa mở lên bằng 2 bước bên trên, bạn nhấn vào biểu tượng (+) ở góc phải bên dưới. Nhấn "Bán".

 

Tại màn hình "Tạo đơn hàng phân phối" hiện ra, bạn có thể chọn lựa giữa 2 cách đặt giá tiền cho đơn hàng bán của mình ở ô "Loại giá":

 • Giá cố định: Bạn nhập vào đơn giá cố định cho 1 đơn vị tài sản số muốn bán và số lượng muốn bán. Các thông tin còn lại sẽ được điền tự động.

 

 • Giá thả nổi: Bạn nhập vào số lượng muốn bán và biên độ chênh lệch về giá so với giá thị trường tại ô Giá thả nổi. Cụ thể, đơn giá sẽ được tính bằng Giá thị trường - Giá thả nổi (biên độ chênh lệch về giá). Các thông số còn lại sẽ được tự tính dựa trên giá thị trường của loại tài sản và được cập nhật theo thời gian thực.

 

Sau khi điền chính xác các thông tin được yêu cầu vào các ô, bạn nhấn "Tạo đơn hàng" và sẽ được chuyển sang màn hình "Chi tiết đơn hàng". Xác nhận lại các thông tin trước khi nhấn "Tạo đơn hàng".

 

Tại màn hình tiếp theo, bạn sẽ được yêu cầu điền mã xác thực OTP. Nhập vào mã xác thực OTP được gửi đến số điện thoại hoặc email đăng ký để hoàn tất quá trình tạo đơn hàng mới trên hệ thống P2P Trading công khai của VNDC.

(3) Đặt lệnh mua

Tại màn hình P2P Trading bạn vừa mở lên bằng các bước bên trên, bạn nhấn vào biểu tượng (+) ở góc phải bên dưới. Nhấn "Mua".

 

Tại màn hình "Tạo đơn hàng thu mua" hiện ra, bạn có thể chọn lựa giữa 2 cách đặt giá tiền cho đơn hàng mua của mình ở ô "Loại giá":

 • Giá cố định: Bạn nhập vào đơn giá cố định cho 1 đơn vị tài sản số muốn mua và số lượng muốn mua. Các thông tin còn lại sẽ được điền tự động.

 

 • Giá thả nổi: Bạn nhập vào số lượng muốn mua và biên độ chênh lệch về giá so với giá thị trường tại ô Giá thả nổi. Cụ thể, đơn giá sẽ được tính bằng Giá thị trường + Giá thả nổi (biên độ chênh lệch về giá). Các thông số còn lại sẽ được tự tính dựa trên giá thị trường của loại tài sản và được cập nhật theo thời gian thực.

 

Sau khi điền chính xác các thông tin được yêu cầu vào các ô, bạn nhấn "Tạo đơn hàng" và sẽ được chuyển sang màn hình "Chi tiết đơn hàng". Xác nhận lại các thông tin trước khi nhấn "Tạo đơn hàng".

 

Tại màn hình tiếp theo, bạn sẽ được yêu cầu điền mã xác thực OTP. Nhập vào mã xác thực OTP được gửi đến số điện thoại hoặc email đăng ký để hoàn tất quá trình tạo đơn hàng mới trên hệ thống P2P Trading công khai của VNDC.

(4) Quản lý các lệnh mua/bán bạn đã đặt

Tại màn hình P2P Trading bạn vừa mở lên bằng các bước bên trên, bạn nhấn vào biểu tượng ("Người dùng") ở góc phải bên trên. Màn hình Đơn hàng của bạn hiện lên:

 

Tại màn hình này, bạn có thể theo dõi tình trạng của từng đơn hàng (Đang mua/bán, Ngừng mua/bán). Bạn cũng có thể tự ngừng mua/bán thủ công bằng cách nhấn vào đơn hàng và chọn "Đóng" tại cửa sổ hiện ra:

 

Bạn cũng có thể nhấn vào biểu tượng ("Lịch sử") ở góc trên bên phải màn hình "Đơn hàng của bạn" để mở mục "Lịch sử khớp lệnh" với các thông tin về các lệnh bạn đã khớp với người dùng khác:

 

Mọi khó khăn trong quá trình sử dụng tính năng này xin vui lòng liên hệ:

Bài viết này có hữu ích không?
12 trên 19 thấy hữu ích

Bình luận

1 bình luận
 • Sao tính năng P2p của mình bị khóa vậy

  0

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.