Trung tâm Hỗ Trợ

Kết nối trực tiếp đến đội ngũ Chăm sóc khách hàng, để được hướng dẫn và hỗ trợ trong quá trình sử dụng ứng dụng VNDC